Nagrade v tujini
   

2019, Ocean Art Contest, ZDA, Širokokotna fotografija, 4. mesto

2018, Underwater Photographer of the Year, Velika Britanija, Črno-bela fotografija, 1. mesto

2017, Beneath the Sea International Photo Contest, ZDA, Hladne vode, 1. mesto

2015, Deep Indonesia 2015 (Wetpixel and DivePhotoGuide) competition: Obnašanje živali: 4. mesto (Honorable Mention)

2014, Ocean Geographic Society - Pictures od the Year, Avstralija: "Obnašanje živali": 1. mesto; "Obnašanje rib": 1. mesto;
"Podvodna pokrajina z modelom": 1. mesto; "Kreativna vizija": 2. mesto

2014, National Geographic, ZDA, Najboljša naravoslovna reportaža v lokalnih izdajah revije National Geographic v letu 2013

2014, ScubaCam festival, Slovaška, širokokotna fotografija: 2. mesto

2012, 50th LAUPS (Los Angeles Underwater Photographic Society) International Photo Contest, širokokotna fotografija: 3. mesto

2012, Beneath the Sea International Photo Contest, makro, 1. in 2. mesto

2011, 49th LAUPS (Los Angeles Underwater Photographic Society) International Photo Contest, obnašanje živali, 1. in 4. mesto

2010, 4th Deep Indonesia (Wetpixel and DivePhotoGuide Competition), "okolje in ekologija", 1. mesto

2009, 1st Hugycup ( International Underwater Photo & Video Shootout Competition), širokokotna fotografija: 2. mesto

2008, 2nd Our World Underwater (Wetpixel and DivePhotoGuide Competition), "okolje in ekologija", 1. mesto in najboljša slika tekmovanja
(Best of the Show); "makro - brez omejitev": častna omemba (Honorable Mention)

2008, 2nd Deep Indonesia (Wetpixel and DivePhotoGuide Competition), "okolje in ekologija", 1. mesto

2006, 44th LAUPS (Los Angeles Underwater Photographic Society) International Photo Contest, makro fotografija, 3. mesto

2001, 39th LAUPS (Los Angeles Underwater Photographic Society) International Photo Contest, širokokotna fotografija - diapozitivi, 1. mesto

2001, 5th CMAS “50 Judges”, UW Photography Contest, Monaco 2001, makro: 3. mesto; ambient: 4. mesto; riba: 5. mesto

1999, 4nd CMAS “50 Judges”, UW Photography Contest, Singapore 1999, ambient: 5. mesto

1997, 3nd CMAS “50 Judges”, UW Photography Contest, Lausanne 1997, makro: 5. mesto

1995, 2nd CMAS “50 Judges” UW Photography Contest, Mauritius 1995, riba: 8. mesto

1994, Nagrada nemške revije UWF za “top twenty”